FÖNSTERFÄRG BESTÅ 045L VIT

FÖNSTERFÄRG BESTÅ 045L VIT
FÖNSTERFÄRG BESTÅ 045L VIT
Beskrivning av FÖNSTERFÄRG BESTÅ 045L VIT

Fönsterfärg Bestå 045L Vit. (Obs fel storlek på burken på bilden.)Fönsterfärg för utomhusbruk AlcroGör så här:1 » GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA.TIDIGARE BEHANDLADE YTOR som målas ska vara rena och torra. Tvätta smutsiga ytor.Skrapa slipa och borsta bort löst sittande färg och grånat poröst trä. Gamla spruckna tjocka färgskikt bör avlägsnas helt.Blanka och hårda ytor ska mattslipas. Runda av skarpa kanter. Ta bort sprucket och löst sittande kitt.2 » MÅLA.Trärena ytor behandlas med Bestå Grundolja särskilt allt ändträ. Även gamla sugande ytor såsom ändträ skarvar knutpunkter kittfalsar och andra känsliga delar bör oljas. Överskott av Bestå Grundolja torkas upp.Tidigare målade och grundoljade ytor grundmålas med Bestå Grundfärg.Laga sprickor och fyll öppna fogar med Målarfog samt kitta med Fönsterkitt.Färdigmåla 2 gånger med Bestå Fönsterfärg. Bäst resultat fås med mjuk helsyntetisk pensel. Måla några mm in på glaset. För bästa resultat måla bottenstycket och en bit upp på sidostyckena en extra gång.OBS! Rör om färgen före användning. Underlaget ska vara rent och torrt samt att träkonstruktionen inte får innehålla för mycket fukt max 16% fuktkvot.Stryk inte ut färgen för tunt utan ta rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn och dagg inom 4-6 timmar avslutad målning. Undvik att måla ytor kallare än +7°C och vid luftfuktighet över 80% RH.3 » TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER.Ta bort mesta möjliga färg målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.1 liter räcker till 6-8m2.Användning: Fönster etc. utomhus.Verktyg: Pensel.Verktyg rengörs med Vatten el. penseltvätt.Spädes ej.Glans: Halvblank.Kulör: Vit.

Läs mer om FÖNSTERFÄRG BESTÅ 045L VIT...


Sök bästa pris på FÖNSTERFÄRG BESTÅ 045L VIT hos: