Franke Köksfläkt Opal Alliance 764 Lägenhet & Villa-600-Lägenhet

Franke Köksfläkt Opal Alliance 764 Lägenhet & Villa-600-Lägenhet
Franke Köksfläkt Opal Alliance 764 Lägenhet & Villa-600-Lägenhet
Beskrivning av Franke Köksfläkt Opal Alliance 764 Lägenhet & Villa-600-Lägenhet

Denna fläkt finns även för köksö. Se artikelnummer OPAL774Alliance är en unik produkt som samverkar med och stärker det befintliga ventilationssystemet. Detta är möjligt tack vare den motor som finns i Alliancen.Med Alliance installerad finns det möjlighet att öka luftflödet markant vid matlagning.Alliance – villaHär styr man både villans centralfläkt och Alliancens motor från reglaget på fronten. Möjlighet finns att öka ventilationen i våtutrymmen utan att starta motorn iAlliancen. Det inbyggda spjället möjliggör injustering av grund- och forceringsflöde.Alliance – lägenhetVid installation i flerfamiljshus ser man ofta en energibesparing eftersom Alliancen möjliggör att man kan sänka systemtrycket. Centralfläkten bör vara tryckstyrd. Kanaldragning och risk för luktöverföring bör också utredas av någon ventilationskunnig. Viktigt att också se över att tilluften är tillräcklig. Det inbyggda timerstyrda spjället möjliggör injustering av både grund- och forceringsflöde.Kupa för vägg- eller köksömontage. LED-belysning.Metalltrådsfilter. Produktbeskrivning.OBS! Installera ej lägenhetsalliance utanfastighetsägarens medgivande.Bredd vägg: 60 och 90 cmLuftmängd: 320 m3/h (89 l/s)Motoreffekt: 90 WLjudeffektnivå: 38-62 dB(A)Osuppfångning: 75% vid 165 m3h (46 l/s)Energiklass: CHastigheter: 3Belysning: 2×2 W vid väggmontage4x2 W vid köksöElanslutning: 230 V skyddsjordad.Stickproppsanslutning (Lgh).Fast anslutning av behörig elektriker.Montagehöjd min. 500 mm över elspis650 mm över gasspisKanalanslutning: ø 125/160 mm

Läs mer om Franke Köksfläkt Opal Alliance 764 Lägenhet & Villa-600-Lägenhet...


Sök bästa pris på Franke Köksfläkt Opal Alliance 764 Lägenhet & Villa-600-Lägenhet hos: