Zarges Z600 S-Plus Safetyställning 075x250x640 meter

Zarges Z600 S-Plus Safetyställning 075x250x640 meter
Zarges Z600 S-Plus Safetyställning 075x250x640 meter
Beskrivning av Zarges Z600 S-Plus Safetyställning 075x250x640 meter

Rullställning med säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare förelöpande räcke och plattformar med 2 m avstånd. Egenskaper Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare förelöpande räcke och plattformar med 2 m avstånd.Helsvetsad infästning mellan vertikala och horisontella rör i gavelramarna vridstyv brottfast och med hög bärkraft.Standardhjul: spindelbara 200 mm styrhjul för millimeternoggrann höjdutjämning.Ställningsgrupp 3 (kan belastas med upp till 200 kg/m²) i enlighet med DIN EN 1004 dvs beroende på plattformens längd från 202 kg till max 346 kg.Godkända enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2013:04 samt SS EN 1004.  Tekniska data:  Plattformshöjd (m) 640Plattformsstorlek (m)075x250Arbetshöjd (ca m)840Ställningshöjd (m)765Vikt (kg)2331 

Läs mer om Zarges Z600 S-Plus Safetyställning 075x250x640 meter...


Sök bästa pris på Zarges Z600 S-Plus Safetyställning 075x250x640 meter hos: