Zarges Z600 Trappställning 135x250x1030 meter

Zarges Z600 Trappställning 135x250x1030 meter
Zarges Z600 Trappställning 135x250x1030 meter
Beskrivning av Zarges Z600 Trappställning 135x250x1030 meter

Rullställning med 100mm djupa trappor halksäkra stegytor och stegplattform samt stabila ledstänger längs de yttre sidorna. Egenskaper Ställningsbredd på 135 m.Nedersta ramen med öppning för enkelt tillträde till ställningen.Översta plattformen med stor lucka för smidig uppgång.Trappor med 100 mm djupa halksäkra stegytor och stegplattform.Stabila ledstänger längs de yttre sidorna.Standardhjul: spindelbara 200 mm styrhjul för millimeternoggrann höjdutjämning.Ställningsgrupp 3 (kan belastas med upp till 200 kg/m²) i enlighet med DIN EN 1004 dvs beroende på plattformens storlek från 404 kg till max 572 kg.Godkända enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2013:04 samt SS EN 1004.  Tekniska data:  Plattformshöjd (m) 1030Plattformsstorlek (m)135x250Arbetshöjd (ca m)1235Ställningshöjd (m)1135Vikt (kg)4274 

Läs mer om Zarges Z600 Trappställning 135x250x1030 meter...


Sök bästa pris på Zarges Z600 Trappställning 135x250x1030 meter hos: