Övrig infästning

ESSVE VS35 Injekteringsplugg 10-pack För borrhål: 35 mm

ESSVE VS35 Injekteringsplugg 10-pack För borrhål: 35 mm

Injekteringsplugg VS som sätts på förlängningen till blandarmunstycket för att erhålla en god utfyllnad av ankarmassa i större borrhål. För att göra ett godkänt montage enligt CE-märkningen för ankarmassorna ESSVE ONE och ESSVE HY förutsätts att VS-injekteringsplugg används för att erhålla de lastvärden och säkerhetsfaktorer som ges i respektive ETA-dokument. Visa pris

ESSVE VS35 Injekteringsplugg 10-pack För borrhål: 35 mm


ESSVE VS30 Injekteringsplugg 10-pack För borrhål: 30 mm

ESSVE VS30 Injekteringsplugg 10-pack För borrhål: 30 mm

Injekteringsplugg VS som sätts på förlängningen till blandarmunstycket för att erhålla en god utfyllnad av ankarmassa i större borrhål. För att göra ett godkänt montage enligt CE-märkningen för ankarmassorna ESSVE ONE och ESSVE HY förutsätts att VS-injekteringsplugg används för att erhålla de lastvärden och säkerhetsfaktorer som ges i respektive ETA-dokument. Visa pris

ESSVE VS30 Injekteringsplugg 10-pack För borrhål: 30 mm


ESSVE VS28 Injekteringsplugg 10-pack För borrhål: 28 mm

ESSVE VS28 Injekteringsplugg 10-pack För borrhål: 28 mm

Injekteringsplugg VS som sätts på förlängningen till blandarmunstycket för att erhålla en god utfyllnad av ankarmassa i större borrhål. För att göra ett godkänt montage enligt CE-märkningen för ankarmassorna ESSVE ONE och ESSVE HY förutsätts att VS-injekteringsplugg används för att erhålla de lastvärden och säkerhetsfaktorer som ges i respektive ETA-dokument. Visa pris

ESSVE VS28 Injekteringsplugg 10-pack För borrhål: 28 mm


ESSVE VS32 Injekteringsplugg 10-pack För borrhål: 32 mm

ESSVE VS32 Injekteringsplugg 10-pack För borrhål: 32 mm

Injekteringsplugg VS som sätts på förlängningen till blandarmunstycket för att erhålla en god utfyllnad av ankarmassa i större borrhål. För att göra ett godkänt montage enligt CE-märkningen för ankarmassorna ESSVE ONE och ESSVE HY förutsätts att VS-injekteringsplugg används för att erhålla de lastvärden och säkerhetsfaktorer som ges i respektive ETA-dokument. Visa pris

ESSVE VS32 Injekteringsplugg 10-pack För borrhål: 32 mm


ESSVE KMN Montage- och justernyckel

ESSVE KMN Montage- och justernyckel

Med Programa ledad montage- och justernyckel KMN kan man vinkla ut skruvdragaren från glasyta/karm och på så vis komma åt att montera eller justera Programa karmskruv eller i vissa fall Indu-Prog karmhylsa. För montering av fönster med skruvdragare där det inte går att hålla skruvdragaren rakt vid iskruvning eller justering av karmskruven. Visa pris

ESSVE KMN Montage- och justernyckel


Rulla till toppen