Aquarent

Aquarent UV-ST321 Bakteriefilter

Aquarent UV-ST321 Bakteriefilter

Bakteriefilter som säkert och effektivt levererar friskt dricksvatten fritt från vattenburen smitta genom en kemikaliefri desinfektionsmetod. Avsett att användas vid anmärkning gällande bakterier i en vattenanalys rapport eller vid behov av att förebygga problem på grund av vattenburen smitta.

Aquarent UV-ST321 Bakteriefilter

Aquarent RO-50 Filtersystem för dricksvatten

Aquarent RO-50 Filtersystem för dricksvatten

Litet och smidigt dricksvattenfilter som avskiljer föroreningar genom att vattnet passerar ett halvgenomträngligt membran. BAGA RO-50 har en hög reningskapacitet och avskiljer salt, flourid, uran, arsenik, nitrit, nitrat med mera. Separat tappkran samt lagringstank i metall ingår.

Aquarent RO-50 Filtersystem för dricksvatten
Rulla till toppen