Purus

Purus 3032541 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus 3032541 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling från Purus som används för att ansluta två spillvattenrör med samma dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikopplingen har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus 3032541 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus 3032542 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus 3032542 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling från Purus som används för att ansluta två spillvattenrör med samma dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikopplingen har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus 3032542 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus 3032535 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus 3032535 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling från Purus som används för att ansluta två spillvattenrör med samma dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikopplingen har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus 3032535 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus 3032539 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus 3032539 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling från Purus som används för att ansluta två spillvattenrör med samma dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikopplingen har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus 3032539 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus 3032540 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus 3032540 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling från Purus som används för att ansluta två spillvattenrör med samma dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikopplingen har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus 3032540 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus 3032536 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus 3032536 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling från Purus som används för att ansluta två spillvattenrör med samma dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikopplingen har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus 3032536 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus 3032538 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus 3032538 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling från Purus som används för att ansluta två spillvattenrör med samma dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikopplingen har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus 3032538 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus 3032543 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus 3032543 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling från Purus som används för att ansluta två spillvattenrör med samma dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikopplingen har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus 3032543 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus Flexi 3032533 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus Flexi 3032533 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling Flexi används för att ansluta två spillvattenrör med olika dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Flexi har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus Flexi 3032533 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus Flexi 3032534 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus Flexi 3032534 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling Flexi används för att ansluta två spillvattenrör med olika dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Flexi har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus Flexi 3032534 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus Flexi 3032531 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus Flexi 3032531 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling Flexi används för att ansluta två spillvattenrör med olika dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Flexi har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus Flexi 3032531 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus Flexi 3032532 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus Flexi 3032532 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling Flexi används för att ansluta två spillvattenrör med olika dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Flexi har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus Flexi 3032532 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus Flexi 3032529 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus Flexi 3032529 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling Flexi används för att ansluta två spillvattenrör med olika dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Flexi har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus Flexi 3032529 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus Flexi 3032530 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus Flexi 3032530 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling Flexi används för att ansluta två spillvattenrör med olika dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Flexi har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus Flexi 3032530 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus Flexi 3032544 Gumminippel svart med slangklämmor

Purus Flexi 3032544 Gumminippel svart med slangklämmor

Gummikoppling Flexi används för att ansluta två spillvattenrör med olika dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Flexi har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Visa pris

Purus Flexi 3032544 Gumminippel svart med slangklämmor


Purus Midgård Golvbrunnsfixtur 85-230 mm

Purus Midgård Golvbrunnsfixtur 85-230 mm

Golvbrunnsfixtur Midgård ska alltid användas vid installation av Purus golvbrunn i betongbjälklag. Golvbrunnsfixturen säkerställer att installationen uppfyller rekommenderade toleranskrav på installation av golvbrunn +/- 2 mm i våg enligt gällande branschregler. Visa pris

Purus Midgård Golvbrunnsfixtur 85-230 mm


Purus 3032526 Gumminippel plug-in svart

Purus 3032526 Gumminippel plug-in svart

Gummikoppling i Plug-in-utförande som används för att ansluta två spillvattenrör med samma dimension samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Plug-in passar för vertikal och horisontell installation. Visa pris

Purus 3032526 Gumminippel plug-in svart


Purus 3032527 Gumminippel plug-in svart

Purus 3032527 Gumminippel plug-in svart

Gummikoppling i Plug-in-utförande som används för att ansluta två spillvattenrör med samma dimension samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Plug-in passar för vertikal och horisontell installation. Visa pris

Purus 3032527 Gumminippel plug-in svart


Purus 3106989 Gumminippel plug-in svart

Purus 3106989 Gumminippel plug-in svart

Gummikoppling i Plug-in-utförande som används för att ansluta två spillvattenrör med samma dimension samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Plug-in passar för vertikal och horisontell installation. Visa pris

Purus 3106989 Gumminippel plug-in svart


Rulla till toppen